ΜΥΖΗΘΡΑ ΞΥΝΗ

Προέρχεται από την τυροκόμηση του τυρογάλακτος και την προσθήκη φρέσκου κρητικού γάλακτος.

Με όξινη γεύση τρώγεται πάνω σε σαλάτες, σε πιττάκια και  σε αρκετές άλλες συνταγές.

Κατηγορία: